Nämnder/Styrelser

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Myndighetsnämnden
Utbildningsnämnd
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Socialnämnd
Socialnämndens arbetsutskott
Överförmyndarnämnden i södra Lappland
Kostnämnd i Lycksele
Valnämnd


Bolag

Lycksele Stadshus AB
Lycksele Bostäder AB
Lycksele Flygplats AB
Lycksele Industrihus AB
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
Lycksele Djurpark AB
Lycksele avfall och vatten AB


Ă–vrigt

Revisorer
Begravningsombud
Lotterikontrollant
Borgerlig vigselförrättare och förrättare av partnerskapsregistrering