Nämnder/Styrelser

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen/krisledningsnämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tillväxt- och planeringsutskott
Personalnämnden
Miljö- och samhällsnämnd
Utbildningsnämnd
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Tekniskanämnd
Tekniskanämndens arbetsutskott
Socialnämnd
Socialnämndens arbetsutskott
Samverkansnämnden - LYST
Kostnämnd i Lycksele
Valnämnd


Bolag

Lycksele Stadshus AB
Lycksele Bostäder AB
Lycksele Flygplats AB
Lycksele Industrihus AB
Skogsmuseet i Lycksele AB
Lycksele Djurpark AB
Lycksele avfall och vatten AB


√Ėvrigt

Revisorer
Begravningsombud
Borgerlig begravningsofficiant
Lotterikontrollant
Borgerlig vigselförrättare och förrättare av partnerskapsregistrering
√Ėverf√∂rmyndare